• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

เครื่องเสิร์จเทส ทดสอบหาความบกพร่องของฉนวนใน electric motor

Started by Chanapot, February 05, 2023, 04:27:08 PM

Previous topic - Next topic

Chanapotเครื่องเสิร์จเทส ทดสอบหาความบกพร่องของฉนวนใน electric motor

Surge Comparison Tester เป็นวิธีการทดสอบหาความบกพร่องของฉนวนใน electric motor,  generator ซึ่งแตกต่างจากการวัดด้วยไมโครโอห์มมิเตอร์ และเมกะโอห์มมิเตอร์ เนื่องจากการทดสอบด้วย
surge comparison tester เป็นการทดสอบโดยการทำให้ขดลวดมีความเครียดสูงแบบชั่วขณะ ในกรณีที่ขดลวดและฉนวนปรกติก็จะไม่แสดงความบกพร่อง (แสดงผลในรูปกราฟที่ได้จากการทดสอบ) แต่ถ้าฉนวนมีความบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ก็จะแสดงผลให้เห็น

การทดสอบด้วยไมโครโอห์มกับเมกะโอห์มมิเตอร์ จะแสดงผลของความไม่ปรกติ กรณีที่ขดลวดหรือฉนวนมีความเสื่อมในระดับหนึ่งเท่านั้นและจะไม่พบปัญหาในบางกรณี เนื่องจากรูปแบบของการทดสอบไม่ได้สร้างความเครียดที่เพียงพอให้กับฉนวน 

เครื่องเสิร์จ เครื่องเสิร์จเทส surge tester ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทั้งความรวดเร็วในการทดสอบ เห็นค่าทันที ความทนทานดีเยี่ยม ราคาประหยัดที่สุด  ออกรีพอร์ททันที

เครื่องเสิร์จ เครื่องเสิร์จเทส surge tester
 *** สินค้ามีใน stock พร้อมส่งลูกค้า ***

คุณสมบัติของ Surge Tester

หลักการของการทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบแรงดันเสิร์จ เป็นการทดสอบสภาพฉนวนที่มีส่วนของการเคลือบ โดยเป็นการตรวจสอบว่ามีการลัดวงจรระหว่างรอบ(turn to turn shorts) ลัดวงจรระหว่างชั้น(layer to layer short) ลัดวงจรระหว่างขด (coil to coil shorts)ลัดวงจรระหว่างเฟส(phase to phaseshorts)รวมไปถึงวงจรที่ขาด(open circuit)หรือการลัดวงจรลงกราวด์ด้วย

การทดสอบด้วยวิธีเสิร์จใช้หลักการของการเท่ากันของอิมพีแดนซ์ของขดลวด 2ชุดเพื่อทดสอบคุณภาพของฉนวนไฟฟ้าดังนั้นจึงสามารถประยุกต์หลักการทดสอบนี้ กับมอเตอร์ไฟตรงมอเตอร์ไฟสลับ ขดลวดหรือวงจรที่ต้องการการเปรียบเทียบ

Model: Surge Comparison Tester
 – 7006K 6kV
 – 7010K 10kV
 – 7012K 12kV
 – 7015K 15kV
 – 7024K 24kV
 – 7030K 30kV

Surge Comparison Tester with DC *HIPOT Test* รุ่นทีมี Function HIPOT
 – 7010KHP 10kV
 – 7012KHP 12kV
 – 7015KHP 15kV
 – 7024KHP 24kV
 – 7030KHP 30kV

Tags :: เครื่องเสิร์จเทส,เครื่องทดสอบขดลวดเสิร์จ,surge tester,surge comparison tester,surge test motor